^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Od 2003 roku WSPÓŁPRACUJEMY Z SZEŚCIOOSOBOWĄ GRUPĄ TANCERZY...

Muzyka, śpiew i taniec to równorzędne składniki naszego najnowszego projektu. "Kapela Drewutnia" w rozszerzonym składzie łączy ludowe melodie polskie ukraińskie i łemkowskie z własnymi aranżacjami oraz choreografią, opracowywaną przez zawodowych tancerzy, wchodzących w skład zespołu. Układy taneczne do wybranych piosenek to stylizacje oparte o tańce ludowe, charakterystyczne dla regionów, z których kultury czerpiemy.
Premierowy występ zespołu w rozszerzonym składzie odbył się 08. 11. 2003 w Białymstoku