^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

en

Kapela Drewutnia to zespół wokalno-instrumentalny, który tworzy obecnie 11 osób:

Olga Iwanicka - śpiew, reco-reco, triangiel     Anna Różycka - skrzypce, suka biłgorajska, mandolina, mazanki, śpiew

Małgorzata Wilczyńska - Mazur - bałałajka basowa, whistle     Dariusz Banul - basy sądeckie

Jan Dzwonkowski - śpiew, harmonijka ustna     Grzegorz Mazur - akordeon, śpiew

Piotr Michalski - sopiłki, wołynka, gajdica, dżołomiga, fujara, śpiew     Dariusz Mikułowski - bałałajka, śpiew

Mariusz Wołkowicz - gitara, mandola, mandolina, toushpulur, śpiew     Lubomir Ziółek - waltornia, darabuka, ksylofon, śpiew

Piotr Ziółek - bęben huculski, tamburino, śpiew, prowadzenie zespołu

Gramy utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w naszym repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski...

Zjednoczyły nas, pochodzących z różnych krańców Polski, wspólne fascynacje muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lubelskiej, na której postanowiliśmy osiąść i na której - pośród lasów, wody i pól Krężnicy jarej - znalazło się miejsce na siedzibę zespołu.

Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Staramy się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz - stosując dostępne instrumentarium - oddać w pełni ich nastrój.

Instrumentarium naszego zespołu tworzą instrumenty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, klarnet, mandola, skrzypce, tamburyn, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, huculski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.

Specyfiką naszej muzyki jest łączenie tradycyjnego słowiańskiego folkloru z nowymi brzmieniami i własnym opracowaniem, można więc usłyszeć u nas również takie instrumenty, jak irlandzkie whistles, staropolska suka biłgorajska, południowo-amerykańskie reco – reco, czy mongolski toushpulur. Za ich pomocą staramy się oddać całe bogactwo opracowywanych przez nas utworów.

Koncertujemy na terenie całego kraju oraz poza granicami, uświetniając festiwale, imprezy plenerowe, folkowe zabawy taneczne, wesela i bankiety.
Współpracujemy z ośrodkami kulturalnymi Lubelszczyzny, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki".

Kapela była też pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny "Kolędowe Gody z Folkowej Zagrody".