^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6


Pyłam palynoczku

Pyłam palynoczku, yszczy budu pyty. 2x
Mam muża dobroho, ne bude nia byty. 2x

Any nia ne byje, any nia ne łaje. 2x
Yszczy nia nad ranom, perynom wkryłaje. 2x

Spyj żenyczko moja, żebys sia wyspała. 2x
Koroł doma ne masz, bos ich ne pryhnała. 2x

Pyłam palynoczku, od samoho rana. 2x
Szto to za palunka, żem od niej ne pjana. 2x

Bolyt nia hołoła, i medże pleczyma. 2x
Treba mi dochtoria, z czornymy oczyma. 2x

Ne toho dochtoria, szto by znał liczyty. 2x
A toho dochtoria, szto by znał lubyty. 2x

Ne toho dochtoria, szto dobri likuje. 2x
Lem toho dochtoria, szto dobri ciłuje. 2x

Zahrajte, hudaky, ja budu płatyty. 2x
Mam muża dobroho, ne bude nia byty. 2x

 

Пилам палиночку, ищи буду пити. 2x
Мам мужа доброго, не буде ня бити. 2x

Ани ня не биє, ани ня не лає. 2x
Ищи ня над раном перином вкриває. 2x

Спий женичко моя, жебис ся виспала. 2x
Коров дома не маш, бос іх не пригнала. 2x

Пилам палиночку од самого рана. 2x
Што то за палунка, жем од ней не п'яна. 2x

Болит ня голова и медже плечима, 2x
треба мі дохторя з чорними очима. 2x

Не того дохторя, штоби знал лічити, 2x
а того дохторя, штоби знал любити. 2x

Не того дозротя, што добрі лікує, 2x
Лем тогп дохторя, што добрі цілує. 2x

Заграйте, гудаки, я буду платити. 2x
Мам мужа доброго, не буде ня бити.