^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6


Szczodriwka

zasłyszana u O. Kolberga,
pochodząca spod Przemyśla;
śpiewana w wigilię Jordanu
(Święta Objawienia Pańskiego
)

Oj, cy je, cy nyma pan gospodar doma,
Szczidryj weczer, bożyj weczer – pan gospodar doma.

Oj, nyma ho w doma, pojichał do Lwowa –
Szczidryj weczer, bożyj weczer –pojichał do Lwowa.

Derywniu skupuje, switłyciu budujé;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A z toho derywnie try stoły, try stoły;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A na tych stołach obrusy linnyi;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A na tych obrusach chlib żytny,pszenyczny;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A na tym chlibusiu try tareły łeżyt;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A na tych tareły try kilichy stojé;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A w perszym kilichu jest wyno zelene;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A w druhym kilichu jest wyno czerwone;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

A w tretym kilichu jest medok sołodki;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

Z perszoho kilicha Hospod’ Boh zażywa;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

Z druhoho kilicha Syn Boży zażywa;
Szczidryj weczer, bożyj weczer...

Z trétoho kilicha Préświta Diwa.
Szczidryj weczer, bożyj weczer...