^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6


Mesyasz przyszedł na świat

Mesyasz przyszedł na świat prawdziwy,
I prorok zacny z wielkimi dziwy,
Który przez swoje znaki,
Dał wodzie winne smaki,
W Kanie Galilejskiej

Wesele bardzo zacne sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono,
I zwolenników jego,
By strzegli Pana swego,
W Kanie Galilejskiej

Pana Jezusa, aby jadł, proszą:
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają,
W Kanie Galilejskiej

Matka zaś Jego, gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała,
Prosiła Swego Syna,
By uczynił z wody wina,
W Kanie Galilejskiej

Pan Jezus chcąc tem uszlachetnić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody,
Hej goy, gody, gody, gody!
Wnet będzie wino z wody,
W Kanie Galilejskiej

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody wino czerpali,
Hej wino, wino, wino!
Lepsze niż pierwej było,
W Kanie Galilejskiej

Przez narodzenie Twojego Syna,
Każ nam nalewać Panienko wina!
Hej wina, wina, wina!
U tak dobrego Syna,
W Królestwie niebieskiem.